• Personal Growth

    The Fresh Start Effect

    אתם מכירים את ההרגשה המדהימה הזאת בפתחה של שנה חדשה? כשהכל מרגיש חדש ורענן ואנחנו מלאי מוטיבציה? אני יכולה להגיד על עצמי שתחילת השנה זו אחת התקופות שבהן אני ללא ספק מלאת השראה יותר מהרגיל ומרגישה שניתנה לי הזדמנות נוספת להתחיל מחדש. זה הזמן שבו אני מסתכלת על החיים שלי בגדול. אני חוגגת את ההצלחות שלי מהשנה הקודמת ולומדת את הלקחים שלי. אני מדמיינת איך אני רוצה שהחיים שלי יראו בשנה הבאה, מגדירה לעצמי מטרות, מציבה יעדים, מתכננת פרויקטים שאני רוצה לעשות, וחוויות שאני רוצה לחוות. בעצם, בתחילת השנה, ההרגשה הכללית שלי היא שהכל אפשרי. ההרגשה הזו היא למעשה תופעה המכונה אפקט ההתחלה החדשה, והיא מיוחסת לא רק לתחילת השנה.…